Často se setkáváme se zajímavými výsledky.


Pokud jsou výsledky ještě navíc ověřeny
v nemocnici, jenom to vítáme.


V součinnosti s lékaři, především s vynikající psychiatričkou MUDr. Wolnou
a se současnými moderními lékařskými zobrazovacími metodami, jde o unikátní léčebné postupy.

  
Copyright © 1996 Všechna autorská práva vyhrazena.